Test thử cân đo đong đếm cái lồn thơm như múi mít

xnxx
Share

Cô gái hôm nay quyết định kiểm tra lại cái lồn mới đi đại tu của mình nhờ người đo chiều ngang chiều rộng và kích thước thật chi tiết

đo bướm
đo bướm

Cô gái có cái bướm không được đẹp lắm quyết định dành 2 tháng lương của mình để đi chỉnh sửa lại. hôm nay khi mọi thứ đã ổn c ô quyết định gọi người test thử lại và cân đo đong đêm lại cái lỗ lồn của mình

Khi mọi thứ đã ưng ý cô đo luôn độ sấu của lỗ bằng một con cặc dài thử đam ra đút vô sem độ kích thích và mọi thứ thì đã thoả mãn với số tiền mình bỏ ra để đại tu lại cái bướm của mình. giờ thì đủ tự tin để có thể địt nhau với abát cứ con cặc nào. vẫn có thể thoải mái không che đậy đièu gì